Kättsättersgatan

Kättsättersgatan

Den 23 mars 1972 namngavs Kättsättersgatan i Skarphagen. Döpt efter godset Kättsätter som också gav namn åt ett område i Skarphagen. Gården är känd sedan början av 1400-talet och blev fideikommiss inom Ekemanska släkten 1795. Kättsätter innehåller det fornsvenska...
Högbygatan

Högbygatan

Den 17 november 1966 namngavs Högbygatan i Skarphagen. Namngiven efter byn Högby, känd första gången 1398 och tidigt sammanslagen med byn Skälv. Det frekvent förekommande namnet Högby har i regel antagits syfta på gravhögar från förkristen tid. Ett järnåldersgravfält...
Majviksgatan

Majviksgatan

Den 29 oktober 1959 namngavs Majviksgatan i Skarphagen. Majvik var 1931 en avstyckad fastighet i Skarphagen (även kallad Gustafsberg Nr 3).
Bankogatan

Bankogatan

Den 23 mars 1972 namngavs Bankogatan i Skarphagen. I området Kättsätter fick 1972 fem nya gator namn med anknytning till pengar: Bankogatan, Riksdalergatan, Sedelgatan, Skillinggatan och Örtugsgatan. Även kvarteren i området har namn i denna namngrupp, till exempel...
Kolonigatan

Kolonigatan

Den 31 januari 1974 namngavs Kolonigatan i Skarphagen. Gatan har tidigare lett fram till Skarptorps koloniområde. (Kolonilott i Skarptorp 1973. Foto: Gustaf Larsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Alkärrsgatan

Alkärrsgatan

Den 29 oktober 1959 namngavs Alkärrsgatan i Skarphagen. Alkärrsgatan är namngiven efter Alkärret, utjord som hört till Trostad före detta kyrkoherdeboställe. ”Alar finnes” konstaterades vid ortnamnsinventeringen 1931. Älekärret var förr den vanliga beteckningen....