Kvarteret Svärdet

Kvarteret Svärdet

Kvarteret Svärdet i Gamla staden var namngivet 1728. Namngrupp ”riksregalierna”. Rikssvärdet syftar på kungens plikt att frimodigt och manligt beskydda det goda och straffa det onda. (Se även kvarteret Kronan) (Kvarteret Svärdet vid Nya torget i början av 1900-talet....
Kvarteret Bandet

Kvarteret Bandet

Den 1 februari 1961 namngavs kvarteret Bandet i Lagerlunda. Namngrupp ”boktryckeri”. Tolv kvarter fick namn ”med anknytning till facktermer inom boktryckeriverksamheten” och samtidigt gavs gatorna i området namn ”med anknytning till i samma verksamhet förekommande...
Carl Bergstens gata

Carl Bergstens gata

Den 31 januari 1974 namngavs Carl Bergstens gata i Klockaretorpet. Carl Bergsten (1879–1935) ”har som arkitekt betytt mycket för stadens förskönande”. Han föddes i Norrköping och drev eget arkitektkontor 1904–1935. Han var därtill bland annat chef för NK:s...
Kvarteret Renen

Kvarteret Renen

Den 30 januari 1889 namngavs kvarteret Renen i Marielund. Namngrupp ”djur”. (Blomska stiftelsen vid Norra Promenaden i kvarteret Renen vid invigningen 1919. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Taktpinnen

Kvarteret Taktpinnen

Den 29 januari 1973 namngavs kvarteret Taktpinnen i Klockaretorpet. Fick sitt namn samtidigt som kvarter i namngruppen ”musikinstrument”. (SMHI:s huvudkontor i kvarteret Taktpinnen 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.