Kvarteret Monopolet

Kvarteret Monopolet

Kvarteret Monopolet i Klingsberg namngavs den 1 december 1949. Namngrupp ”tobak och eld”. År 1914 beslutade riksdagen om statligt monopol på tobakstillverkning och året därpå bildades AB Svenska Tobaksmonopolet. Samtliga svenska tobakstillverkare förstatligades,...
Kvarteret Domaren

Kvarteret Domaren

Kvarteret Domaren i Kneippen namngavs den 30 november 1992. Namngrupp ”fotboll”. Ansluter till namnen på de intilliggande kvarteren i stadsdelen Ektorp. Var tidigare en del av kvarteret Bollen. (Nybyggda bostadshus i kvarteret Domaren år 2020. Foto: Peter...
Kvarteret Stallet

Kvarteret Stallet

Kvarteret Stallet i Nordantill namngavs den 27 november 1957. ”Stallet minner om att stadens gästgivaregård med tillhörande stall legat i detta kvarter”, heter det i magistratens protokoll. Kvarteret var fram till 1957 en del av grannkvarteret Stjärnan. (Central...
Kvarteret Hejaklacken

Kvarteret Hejaklacken

Kvarteret Hejaklacken i Såpkullen namngavs den 26 november 2013. Namngrupp ”sport”. Kvarteren Hejaklacken, Läktaren, Publiken, Supportern och Tränaren namngavs samtidigt och namnen valdes eftersom ”gator och kvarter inom området har namn med sportanknytning”....