Kvarteret Grundverket

Kvarteret Grundverket

Kvarteret Grundverket i Östantill var namngivet 1728. Här bodde grundverksmästaren Erland Andersson 1728. Ett hästdrivet grundverk (mudderverk) hade köpts in av staden 1670. Det sysselsatte en mästare och sexton man och uppges ha varit ”inrättadt med mycken...
Kvarteret Dörren

Kvarteret Dörren

Kvarteret Dörren i Hageby namngavs den 25 april 1960. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Bostadshus i kvarteret Dörren år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)