Teatergatan

Teatergatan

Teatergatan i Nordantill namngavs den 31 maj 1866. Gatan löpte från Carl Johans torg (nuvarande Carl Johans park) till teatern. Den Eklundska teatern (1850–1904) uppfördes på initiativ av grosshandlare Gustaf Eklund och rymde en publik på 850 personer. Träbyggnaden...
Aurorerondellen

Aurorerondellen

Den 30 maj 2007 namngavs Aurorerondellen i Nordantill och Butängen. Namnet härrör från Aurore Pihl (1850–1938) som 1902 i kvarteret Lammet startade Norrköpings nya läroverk för flickor, senare Pihlska skolan. Byggnaden är numera restaurerad och ombyggd till kontor för...
Kvarteret Hästen

Kvarteret Hästen

Kvarteret Hästen stakades ut när när staden expanderade åt sydost och namnet är belagt första gången 1876. Grannkvarteren fick vid samma tillfälle fågel- och trädnamn, och motivet bakom namnet Hästen är oklart. Kanske kan det kopplas till att de nya kvarteren i...
Kvarteret Östra Strömsholmen

Kvarteret Östra Strömsholmen

Kvarteret Östra Strömsholmen i Östantill namngavs den 27 maj 2014. Strömsholmen fick sitt namn av läget i Strömmen senast 1848 och hade dessförinnan kallats Skeppsholmen, Blekholmen och Bykholmen. (Norrköpings Roddklubbs klubbhus i kvarteret Östra Strömsholmen år...
Vilbergsgatan

Vilbergsgatan

Vilbergsgatan i Vilbergen namngavs den 26 maj 1966. I det gamla Vilbergen fanns flera stenbrott och en större grupp stenarbetare valde så småningom att bosätta sig här. Efter hand ökade inflyttningen av andra grupper både från de norra förstäderna och inifrån staden...