Pilgatan

Pilgatan

Pilgatan i Butängen fick behålla sitt tidigare namn när gatorna i Fredriksdalskvarteret fick sina officiella namn 1928. Namnet är känt första gången 1906 men dess bakgrund är oklar.
Pampusvägen

Pampusvägen

Pampusvägen i Lindö namngavs den 14 november 1935. Vägen ledde till Pampusfjärden som är den innersta delen av Bråviken och anses vara uppkallad efter namnet på inloppet till Amsterdams hamn. Det flamländska namnet återfinns även i Pampushamnen och Pampuskajen i...
Kvarteret Kåkenhus

Kvarteret Kåkenhus

Kvarteret Kåkenhus i Nordantill finns med på 1729 års karta. ”Kvarteret upptogs in i sen tid av gamla kåkar, illa beryktade”, förklarade Arthur Nordén. (Textilfabriken YFA i kvarteret Kåkenhus. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Elementarskolan

Kvarteret Elementarskolan

Kvartersnamnet Elementarskolan är belagt första gången 1862. I kvarteret invigdes 1868 Norrköpings Elementarskolas nya byggnad, som hade ritats av stadsarkitekten Carl Theodor Malm: ”Det nya hus som från sin luftiga höjd så majestätiskt inbjuder till delaktighet i...