Norrköpings fängelse

Norrköpings fängelse

1790 byggdes spinnhuset som ett annex till yllefabriken i Dragsområdet (namnet kommer av att man här var tvungen att dra upp båtar eftersom forsar och fall inte tillät båtfärd här). Tillverkning av textilier vid Drags började år 1642 då Petter Speet från Lübeck fick...
Norrköpings synagoga

Norrköpings synagoga

I Norrköping invigdes den första synagogan på 1790-talet. Genom det s.k. judereglementet, 1782 hade judar fått rätt att bosätta sig i landets tre största städer: Stockholm, Göteborg och Norrköping – och där utöva sin religion. Byggnaden var belägen vid Södra...
Ringborgska huset

Ringborgska huset

Ringborgska huset uppfördes 1784, byggherren hette Cederhjelm. Den ansenliga byggnaden i gustaviansk stil av reveterat timmer i två våningar och vindsvåning har vertikala lisener mellan fönsteraxlarna och brutet tak med valmade gavelspetsar. 1914 företogs en större...
Teatern

Teatern

Den nuvarande teatern i Norrköping, som stod färdig 1908, finansierades och uppfördes på initiativ av ett privat teaterbolag med grosshandlaren H. Ehrenborg i spetsen. Axel Anderberg, arkitekten bakom bl.a. Operahuset i Stockholm, gjorde ritningarna. Anderberg stod...