Carl Johans park

Carl Johans park

Den 21 december 1999 namngavs Carl Johans park i Nordantill. Parken har fått sitt namn efter Karl XIV Johan-statyn. Här fanns ett torg när Nya staden anlades på Saltängen i början av 1600-talet. Något namn är inte känt förrän 1751 då det på kartan hette...
Dragsbron

Dragsbron

Den 4 november 1993 namngavs Dragsbron mellan Berget och Nordantill. Den nya bron vid fängelset namngavs på förslag från klass 3C i Folkparkskolan. Namnet hämtades från Drags fabriker vid bron. När Norrköping blev Sveriges ledande textilstad på 1700-talet var Drags...
Kungsgatan

Kungsgatan

Den 18 september 1958 namngavs Kungsgatan i Nordantill och Berget. Kungsgatan var huvudgatan i stadsdelen Nordantill och namnet var en pendang till huvudgatan på andra sidan Strömmen, Drottninggatan. Den kallades ”stora gatan på norr” på 1650-talet och Kungsgatan på...
Bergsbrogården och Knäppingen

Bergsbrogården och Knäppingen

Norrköpings stadsmuseum är sedan 1981 inrymt i två gamla hantverks- och industrigårdar mitt i det komprimerade industrilandskapet, längs Motala ström. Det är Bergsbrogården (eller Skiöldska gården) i väster och f.d. Fagerströmska gården, med Knäppingen och...
Bergslagsgården

Bergslagsgården

Enligt en tradition från Risingebygden är huset uppfört av virke från den rivna mangårdsbyggnaden på herrgården Tvartorp, inte långt från Rejmyre. Husets benämning kan också sammanhänga med detta. Det uppsattes senast 1743 av “madame” Margareta Eckhoff,...
Gamla Stadshuset

Gamla Stadshuset

Gamla Stadshuset i Norrköping uppfördes 1802-1803 av länsbyggmästaren Casper Seurling efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Sundvall. Byggnaden är uppförd av reveterat timmer i två våningar under valmat, tegeltäckt sadeltak. Huvudentrén mot Karl Johansparken...