Nordantill

Det fanns bebyggelse norr om Strömmen redan på medeltiden, bland annat S:ta Gertruds kapell på 1500-talet, samt kvarnar och fasta fiskeplatser. Vid arkeologiska undersökningar i kvarteret Mjölnaren påträffades gravar från 1000- och 1100-talet – vilket visar på...
Fru Edlas plats

Fru Edlas plats

Fru Edlas plats i Nordantill namngavs den 27 augusti 2013. Platsen har fått namn efter Edla Ståhlbom (1844–1934) som vid sin make Edvards död 1893 tog över verksamheten i Ståhlbom & Co Kvarnaktiebolag. Vid platsen finns fortfarande Ståhlboms silo. (Den blivande...
Norrtull

Norrtull

Den 14 juni 2005 namngavs Norrtull i Nordantill. Namnet Norrtull fastställdes officiellt först 2005 men har använts lång tid tillbaka. Det har sitt ursprung i stadens norra tull, det vill säga en av de platser där bönder och handelsmän fram till 1810 skulle betala...
Aurorerondellen

Aurorerondellen

Den 30 maj 2007 namngavs Aurorerondellen i Nordantill. Namnet härrör från Aurore Pihl (1850–1938) som 1902 i kvarteret Lammet startade Norrköpings nya läroverk för flickor, senare Pihlska skolan. Byggnaden är numera restaurerad och ombyggd till kontor för företaget...