Kanotgatan

2017 ”Det nya gatunamnet är föreslaget utifrån temat i området där gatunamnen till stor del är satta efter sjörelaterade termer.”
Händelövägen

Händelövägen

Den 14 november 1935 namngavs Händelövägen i Lindö. Vägen ledde före Lindökanalens tillkomst till Händelö gård. Gården nämns första gången 1322 då Ingegerd Svantepolksdotter skrev ett gåvobrev daterat på Händelö, och bland gårdens senare ägare finns ätterna Bååt, Hård...
Bergagatan

Bergagatan

Den 25 oktober 1984 namngavs Bergagatan i Lindö. Bergagatan utgör huvudgata i området Berga som fått sitt namn av närbelägna Berga by – nämnd första gången 1535. Både den nuvarande gården och villaområdet ligger på höjder i det omgivande landskapet och ordet berga är...
Abborrebergsvägen

Abborrebergsvägen

Den 14 november 1935 namngavs Abborrebergsvägen i Lindö. Vägen till Abborreberg som ursprungligen var ett torp. År 1799 köptes marken av brukspatronen Christian Eberstein som testamenterade det till sin systerson fabrikören Christian Lenning. Under 1820-talet skapade...