Kvarteret Vipan

Kvarteret Vipan

Kvarteret Vipan i Kneippen var namngivet 1897. Namngrupp ”djur”. (Flerfamiljshus i kvarteret Vipan vid korsningen Vinkelgatan-Lötgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Strömbacken

Kvarteret Strömbacken

Kvarteret Strömbacken i Kneippen namngavs den 16 september 1954. Här låg från 1870-talet Norrköpings stads epidemisjukhus, och området kallades Strömbacken redan i början av 1900-talet. På 1950-talet revs några av de gamla byggnaderna och ålderdomshemmet Strömbacken...
Värdshusgatan

Värdshusgatan

Värdshusgatan i Kneippen namngavs den 16 september 1954. Gatunamnet minner om värdshuset Västra Lund som uppfördes av Holmens bruk 1759 i Korshagen vid landsvägen mot Linköping. Här kunde stadens invånare ”sig förlusta och därjämte få något till förtäring och...
Gunnar Nordahls plats

Gunnar Nordahls plats

Gunnar Nordahls plats på gränsen mellan Såpkullen och Kneippen namngavs den 27 augusti 1997. På platsen vid Norrköpings Idrottspark står en staty av fotbollsspelaren Gunnar Nordahl som uppfördes i samband med IFK Norrköpings 100-årsjubileum. Gunnar Nordahl (1921–1995)...
Tyska kneippkuren skapade villastad utanför Norrköping

Tyska kneippkuren skapade villastad utanför Norrköping

Strax utanför Norrköping växte i slutet av 1800-talet Borgs villastad fram. Den dominerades av kneippvattenkuranstalten och dess gäster från när och fjärran. Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Kneippen. Här finns länkar till de...