Kvarteret Bollen

Kvarteret Bollen

Kvarteret Bollen i Kneippen namngavs den 6 mars 1963. Namngrupp ”fotboll”. Ansluter till de intilliggande kvarteren i stadsdelen Ektorp som fått sina namn av läget vid Idrottsparken. (Lennings sjukhem i kvarteret Bollen. Bild ur jubileumsskriften ”John & Matilda...
Linköpingsvägen

Linköpingsvägen

Vägen som ledde ut från Västertull benämndes Linköpingsvägen redan på 1769 års karta. Fram till 1936 hette gatan Linköpingsvägen såväl öster som väster om Kneippen, men inne i dåvarande Borgs villastad kallades den Borggatan (i öster) och Linnégatan (i väster)....
Kvarteret Vipan

Kvarteret Vipan

Kvarteret Vipan i Kneippen var namngivet 1897. Namngrupp ”djur”. (Flerfamiljshus i kvarteret Vipan vid korsningen Vinkelgatan-Lötgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)