Kvarteret Domaren

Kvarteret Domaren

Kvarteret Domaren i Kneippen namngavs den 30 november 1992. Namngrupp ”fotboll”. Ansluter till namnen på de intilliggande kvarteren i stadsdelen Ektorp. Var tidigare en del av kvarteret Bollen. (Nybyggda bostadshus i kvarteret Domaren år 2020. Foto: Peter...
Djupsundsgatan

Djupsundsgatan

Djupsundsgatan i Kneippen namngavs den 14 juli 1942. Namngiven efter det närbelägna torpet Djupsund som omtalades första gången 1755 och ännu 1908 låg där gatan slutar i söder. Sund syftade i det här fallet på ett ”kärrsund”, det vill säga en långsmal sumpmark....
Kvarteret Haren

Kvarteret Haren

Kvarteret Haren i Kneippen namngavs den 18 juni 1936. Namngrupp ”djur”. Ersatte namnet Ejdern när Kneippen införlivades med Norrköpings stad 1936 eftersom det kvartersnamnet redan fanns i staden. (Limfabriken Hernia vid Torsgatan i kvarteret Haren år 1966. Foto:...
Hammargatan

Hammargatan

Hammargatan i Kneippen namngavs den 21 april 1949. Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Den hammare som gatunamnet syftar på är Tors hammare Mjölner som ofta beskrivs i berättelserna om Tors strider mot jättarna. Hammargatan utgår från Torsgatan och i närheten fick...