Ströbogatan

Ströbogatan

Den 14 december 2010 namngavs Ströbogatan i Ingelsta. Namnet Ströbo hämtades från Riksantikvarieämbetets bebyggelsehistoriska analys av Herstads by och ödegården Ströbo inför planerade industrietableringar. En medeltida ödegård med namnet Ströbo har legat söder...
Marieborgs herrgård

Marieborgs herrgård

Herrgården Marieborg anlades av assessor Carl Nicolaus Wadström på 1760-talet. Den utgörs idag av två byggnader – en tvåvånig timrad och vitputsad huvudbyggnad med lika höga, framskjutande flyglar i reveterat timmer från mitten av 1700-talet samt en lägre fristående...