Ingelsta

Handels- och industriområdet Ingelsta har sedan 1960-talet vuxit fram kring Norrköpings norra infart. Stadsdelens namn hämtades från Ingelstad gård vars grund ännu finns på en lövträdsbeklädd kulle vid Kiselgatan. Gården omtalas på 1400-talet och Ingelstadjorden har...

Ingelstad

Ingelstad, beläget i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Ingelsta omtalas år 1527 i ett vittnesbref af hospitalssysslomannen Eskil Mickilsson, i hvilket han intygar, att han på riksföreståndaren Sten Stures befallning utbetalat en penningesumma till ärl. och välb. hustru...

Marieborg

Marieborg, egendom i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Denna egendom, som förr varit en by med namnet Berga, var då, såsom vanligtvis skiftad emellan en mängd olika egare. År 1652 tillbytte sig k. rådet och fältmarskalken, grefve Axel Lillje tvenne gårdar härstädes,...
Kromgatan

Kromgatan

Den 26 november 1970 namngavs Kromgatan i Ingelsta. Krom är ett metalliskt grundämne och gatunamnet hämtades ut namngruppen ”metaller” som dominerar stadsdelen.
Ströborondellen

Ströborondellen

Den 27 september 2011 namngavs Ströborondellen i Ingelsta. Namnet Ströbo hämtades från Riksantikvarieämbetets bebyggelsehistoriska analys av Herstads by och ödegården Ströbo inför planerade industrietableringar. En medeltida ödegård med namnet Ströbo har legat söder...
Platinagatan

Platinagatan

Den 22 juni 1983 namngavs Platinagatan i Ingelsta. Namnet hör till gruppen ”metaller”. Platina är ett grundämne och en ädelmetall.