Finspångsvägen

Finspångsvägen

Finspångsvägen är den gamla landsvägen till Finspång. Det hävdvunna namnet Finspångsvägen fastslogs i Marielundsroten 1928 och senare i Taborsbergs, Karlshov och Pryssgården 1929, men användes officiellt redan 1924. Vägen kallades ”Melby-, Eneby- och Finspångsvägen”...
Riksvägen

Riksvägen

Den 22 januari 1942 namngavs Riksvägen. Den nya förbifarten i Norrköping började byggas 1941 och sju år senare invigdes Riksvägen och Riksbron. Den nya huvudleden förband Stockholmsvägen med Linköpingsvägen. Riksväg 1 – även kallad Riksettan – gick mellan...
Drivhusvägen

Drivhusvägen

Den 7 november 1929 namngavs Drivhusvägen i Haga och Enebymo. Vägen är namngiven efter ”förekomsten av stora trädgårdsanläggningar för handelsändamål” i området.
Gyllenkrooksvägen

Gyllenkrooksvägen

Den 7 november 1929 namngavs Gyllenkrooksvägen i Haga. Namnet ”hänföra sig till de sista ägarne av Taborsberg, innan denna egendom övertogs av nuvarande ägaren Aktiebolaget Taborsbergs Koloniträdgårdar”. De två ogifta fröknarna Augusta Gyllenkrok (1821–1910) och...
Blomstergatan

Blomstergatan

Den 30 oktober 1970 namngavs Blomstergatan i Haga. Gatan löper vid parken Blomsterängen och hette Blomstervägen 1942–1970. Parken namngavs efter områdets gamla namn. Jordbruksfastigheten Blomsterängen ägdes 1908 av Stens bruk i Graversfors och kallades därför av...
Blomsterängen

Blomsterängen

Den 22 januari 1942 namngavs Blomsterängen i Haga. Parken namngavs efter områdets gamla namn. Jordbruksfastigheten Blomsterängen ägdes 1908 av Stens bruk i Graversfors och kallades därför av gammal hävd Stensjorden.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.