Hagarondellen

Hagarondellen

Den 11 april 2007 namngavs Hagarondellen gränsen mellan Haga och Himmelstalund. Rondellen återfinns vid den södra infarten till Haga.
Björkallén

Björkallén

Den 19 mars 1942 namngavs Björkallén i Haga. Den gamla allén som ledde fram till herrgården Taborsberg var 1942 ännu kantad av björkar. På 1930 års karta utgjorde Björkallén norra delen av den äldre Taborsbergsvägen. Se vidare...
Karlshovsvägen

Karlshovsvägen

Namnet Karlshovsvägen ansågs vara hävdvunnet när områdets gator namnsattes 1929. En del av Fiskebygärdet, Fiskebys del av Eneby mo, började omkring 1899 styckas av och säljas som tomter. Området, som bebyggdes efter hand under 1900-talets första decennier, fick namnet...
Finspångsvägen

Finspångsvägen

Finspångsvägen är den gamla landsvägen till Finspång. Det hävdvunna namnet Finspångsvägen fastslogs i Marielundsroten 1928 och senare i Taborsbergs, Karlshov och Pryssgården 1929, men användes officiellt redan 1924. Vägen kallades ”Melby-, Eneby- och Finspångsvägen”...
Riksvägen

Riksvägen

Den 22 januari 1942 namngavs Riksvägen. Den nya förbifarten i Norrköping började byggas 1941 och sju år senare invigdes Riksvägen och Riksbron. Den nya huvudleden förband Stockholmsvägen med Linköpingsvägen. Riksväg 1 – även kallad Riksettan – gick mellan...
Drivhusvägen

Drivhusvägen

Den 7 november 1929 namngavs Drivhusvägen i Haga och Enebymo. Vägen är namngiven efter ”förekomsten av stora trädgårdsanläggningar för handelsändamål” i området.