Sörby

Sörby, egendom i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Söörby nämnes i ett år 1321 af Ingrid Svantepolksdotter utfärdadt testamente. Var sedermera dels skatte och dels kyrkohemman samt hörde under 1500-talet under Norsholm. Egdes under 1600-talet af slägterna Utter, De Geer och...
Drakengatan

Drakengatan

Den 27 augusti 1998 namngavs Drakengatan i Fiskeby. Namnet hör till gruppen ”flygtermer” som finns på gator omkring Bråvalla flygflottilj där stridsflygplanet J 35 Draken användes åren 1960–1976. (En rote J 35 Draken från Bråvalla flygflottilj. Ur Krigsarkivets...