Heleneborgsgatan

Heleneborgsgatan

Den 28 februari 1957 namngavs Heleneborgsgatan i Enebymo. Namngiven efter fastigheten vid gatans slut. Heleneborg (eller Helenaborg) utgjordes av två avstyckade fastigheter ”å Eneby Mellangårds andel av Eneby mo”. Gatan har bytt namn flera gånger. Från 1933 hette den...
Kvarteret Linet

Kvarteret Linet

Den 4 september 1954 namngavs kvarteret Linet i Enebymno. Namngrupp ”det gamla bondesamhället”. (Karlshovsskolan i kvarteret Linet 1983. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Enebymo

Stadsdelen har fått sitt namn från häradsallmänningen Eneby mo. I dagligt tal var Eneby mo all mark mellan Finspångsvägen i väster och Stockholmsvägen i öster, och från stadsgränsen i söder till Östra Eneby kyrka i norr. På 1810 års karta sträcker sig området ännu...
Stenkulleplan

Stenkulleplan

Den 17 december 1942 namngavs Stenkulleplan i Enebymo. Parken är namngiven efter den intilliggande fastigheten Stenkullen – ett småbruk som styckats av från Leonardsberg och som från 1890-talet användes som trädgårdsanläggning. Från och med 1920 styckades några...