Skarphagsleden

Skarphagsleden

Den 14 juni 1956 namngavs Skarphagsleden i Såpkullen, Ektorp, Kneippen och Skarphagen. Trafikled som leder till stadsdelen Skarphagen. År 1897 avstyckades ett obebyggt område med ljungmark från Borgs säteri. Det villasamhälle som växte fram här fick namnet Skarphagen...
Ektorpsgatan

Ektorpsgatan

Den 28 februari 1963 namngavs Ektorpsgatan i Ektorp. Namnet valdes ”för bibehållande av gårdsnamnet Ektorp”. Gården Ektorp, som byggts upp omkring 1870, var det största lantbruket i Grymyr som kom att bli stadsdelen Ektorp och här fanns även...

Ektorp

Stadsdelen Ektorp byggdes på 1960-talet i området Grymyr som även kallades Ljurajorden. Den gamla bebyggelsen – exempelvis gårdarna Ektorp, Fredriksberg och Samuelsberg och småhusområdena Högalund  och Ängelholm – revs för att ge plats åt de moderna...