Klumpstugevägen

Klumpstugevägen

Den 22 juni 1983 namngavs Klumpstugevägen i Kopparbo, Kolmårdens landsbygd. Den äldsta stugan i området kallades sedan åtminstone första halvan av 1800-talet för Klumpstugan eller Klumpastugan. Namnet kommer från berget Klumpen nordost om Kopparbo där man under...
Fjällmossevägen

Fjällmossevägen

Den 3 oktober 1990 namngavs Fjällmossevägen i Kolmårdens landsbygd. Vägen leder till Fjällmossen som är en av de största myrarna i södra Sverige. Naturreservatet Fjällmossen är, enligt Norrköpings kommuns presentation, ”vidsträckt och orörd och naturen är varierad med...