Kvarteret Fyrskeppet

Kvarteret Fyrskeppet

Den 4 oktober 1982 namngavs kvarteret Fyrskeppet på Händelö. Namngrupp ”sjömärken”. Ett fyrskepp är ett förankrat fartyg med fyr. (Händelöverket i kvarteret Fyrskeppet år 1983. Foto: Jan Kalmermo. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Korallgatan

Korallgatan

Den 28 september 2010 namngavs Korallgatan på Händelö. Namnvalet motiverades inte, men syftar kanske – liksom Oceangatan – på de långväga resor fartygen i hamnen gör till exotiska vatten.

Händelö

Händelö, frälsesäteri i S:t Johannis socken af Lösings härad. Första gången, vi funnit detta urgamla herresäte omnämdt, är år 1322, då Ingegerd Svantepolksdotter vid Hændelö daterade ett gåfvobref. På 1400-talet egdes Händelö af Merita Jonissadotter, som var gift...

Västerbyholm

Westerbyholm, säteri i S:t Johannis s:n af Lösings h:d. Tillhörde 1487 väpnaren Joakim Björnsson, 1526 riddaren och riksrådet Måns Svensson Somme, gift med Anna Bjelke († härst. 1573), 1587 och 1620 Sven Månsson Somme, gift med Bengta Gylta, senare landshöfdingen Ivar...