Kvarteret Storkyrkan

Kvarteret Storkyrkan

Storkyrkan är ett av 1728 års kvarter. S:t Olai kyrka kallades förr ibland ”stora kyrkan”, förmodligen i förhållande till den mindre Hedvigs kyrka. Den äldsta S:t Olofs kyrka byggdes troligen på 1100-talet och var stadsförsamlingens kyrka. Den nuvarande kyrkan...
Ingelstagatan

Ingelstagatan

Ingelstagatan i Butängen och Lagerlunda namngavs den 14 maj 1959. Vägen löpte till Ingelstad gård. Ingelstad (eller Ingelsta) är känt sedan 1400-talet. År 1910 köpte Norrköpings stad gården och Ingelstadjorden blev senare uppdelad i industri- och handelsmark där...
Kvarteret Statorn

Kvarteret Statorn

Kvarteret Statorn i Butängen namngavs den 13 maj 1959. Namngrupp ”elektriska termer”. De intilliggande kvarteren i Ingelsta hör till denna namngrupp. Statorn är den stationära delen i en elektrisk maskin.
Broocmans plan

Broocmans plan

Broocmans plan i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921. Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Reinerus Reineri Broocman (1677–1738) föddes i Livland där han var kyrkoherde och fältpredikant. Han flydde till Stockholm 1711 sedan de svenska Östersjöprovinserna...
Hötorget

Hötorget

Vid Hötorget sålde bönderna hö till stadsbefolkningen. Senare övertog Stortorget denna roll. Att Hötorgets har en sned avgränsning i norr beror på att Södra Plankgatan på 1800-talet löpte snett intill kvarteret Spinnrocken där stadsplanket tidigare stått. Namnet är...