Fjällmossevägen

Fjällmossevägen

Den 3 oktober 1990 namngavs Fjällmossevägen i Kolmårdens landsbygd. Vägen leder till Fjällmossen som är en av de största myrarna i södra Sverige. Naturreservatet Fjällmossen är, enligt Norrköpings kommuns presentation, ”vidsträckt och orörd och naturen är varierad med...
Viuddsvägen

Viuddsvägen

Den 30 september 1982 namngavs Viuddsvägen i Borg. Vägen leder till och igenom fritidshusområdet Viudden och namngavs så på förslag från Viuddens Småstuguförening. Uddens namn är kopplat till den närbelägna herrgården Vi som har medeltida anor. Namnet innehåller det...
Nordengatan

Nordengatan

Den 16 september 1965 namngavs Nordengatan i Klockaretorpet. Har fått sitt namn efter Nordenvillorna som ligger vid gatan. Sex av villorna ritades av nordiska arkitekter och byggdes för bostadsutställningsprojekt ”Nordisk villaparad” som visades under den stora...
Mobecksgatan

Mobecksgatan

Den 19 mars 1942 namngavs Mobecksgatan i Söderstaden. Sven Christian Mobeck (1836–1904) var skeppsklarerare, konsuläragent för USA, konsul med mera. Under en tid skötte han skeppsklareringsfirman H Unér och drev en viss lånerörelse med egna medel och andra, förvaltade...
Klingsbergsgatan

Klingsbergsgatan

Den 17 december 1942 namngavs Klingsbergsgatan i Klingsberg och Såpkullen. Gården Klingsberg låg på samma plats som dess medeltida föregångare Kalvsberg (”Kalsberg”) på höjden i nuvarande Klingsbersgparken. Den omtalades som torp första gången 1737 och ägdes av...
Lennings gata

Lennings gata

Den 30 november 1992 namngavs Lennings gata i Kneippen. Namnet hämtades från John och Mathilda Lennings sjukhem som gatan leder till. Sjukhemmet skapades 1888 genom en donation från disponenten John Lenning (1819–1879). Efter fem års utbildning vid engelska, franska...