Pilgatan

Pilgatan

Pilgatan fick behålla sitt tidigare namn när gatorna i Fredriksdalskvarteret fick sina officiella namn 1928. Namnet är känt första gången 1906 men dess bakgrund är oklar.
Kalvhagen

Kalvhagen

Den 15 januari 2016 namngavs Kalvhagen i Gamla staden. ”Parknamnet har föreslagits utifrån den benämning som senast tillskrivits området, Kalvhagen.” Platsen var från början en karantänplats där skärgårdsbefolkningen lastade av kor de fört till staden för försäljning....
Korsgatan

Korsgatan

Korsgatan går genom ett område som i slutet av 1700-talet låg utanför staden och kallades Korshagen. I den stadsgräns som slås fast av kung Albrekts privilegiebrev 1384 ingår en ”korsgata” som enligt historikern Sven Ljung bör ha följt Grytsbäcken ett stycke söder om...
Dragtorpsvägen

Dragtorpsvägen

Den 26 oktober 1970 namngavs Dragtorpsvägen i Krokek. Vägen utgör förbindelsen till fastigheterna kring Dragtorpet. Torpet låg på häradsallmänningen vid Svintunaån och när det nämns i kyrkböckerna första gången 1791 gick det under namnet ”Draktorpet”. Ursprunget tros...
Bergsbron

Bergsbron

Den första Bergsbron byggdes senast 1719. På Norrköpingskartan från 1640 finns ingen bro här, men på 1719 års karta återfinns ”Bergs Broen” för första gången. En ny bro av sprängd gråsten uppfördes 1775. Den våldsamma vårfloden i april 1788 skapade stor oreda och...
Kungsgatan

Kungsgatan

Den 18 september 1958 namngavs Kungsgatan i Nordantill och Berget. Kungsgatan var huvudgatan i stadsdelen Nordantill och namnet var en pendang till huvudgatan på andra sidan Strömmen, Drottninggatan. Den kallades ”stora gatan på norr” på 1650-talet och Kungsgatan på...