Saltängsbron

Saltängsbron

Saltängsbron mellan Gamla staden och Saltängen namngavs den 29 maj 1980. Den första Saltängsbron (eller Nya bron) bekostades av hertig Johan och byggdes av allmogen 1614, och ledde till Nya staden på Saltängen. Den bro som invigdes 1837 fick namnet Oscar Fredriks bro...
Nordanskogsvägen

Nordanskogsvägen

Nordanskogsvägen i Arkösund namngavs den 26 maj 1988. Vägen löper genom Nordanskogsområdet som ligger väster om Arkösunds samhälle. Nordanskogs gård har anor från 1600-talet.