Storbacken

Storbacken

Storbacken i Smedby namngavs den 17 mars 1932. Har fått sitt namn efter de topografiska förhållandena och är tillsammans med Bergstigen det enda av 1932 års namn i Smedby som inte bytts ut.
Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan löpte 1769 längs kvarteret Trädgården (numera Nya torget). I området låg under 1500- och 1600-talen en stor trädgård som hörde till kungsgården Norrköpings hus. På 1640-talet planerades det för byggnadstomter och en stor del av trädgården var då redan...
Strömparken

Strömparken

Strömparken i Gamla staden namngavs den 12 mars 1931. Parken ligger vid Strömmen och har också skapats ur Strömmen av fyllnadsmaterial. Den anlades 1922 och ritades av arkitekten Ivar Tengbom. År 2013 byggdes parken om och då anlades bland annat Lekbäcken med en...
Nystugevägen

Nystugevägen

Nystugevägen i Björkalund namngavs den 11 mars 2013. Vägen löper i riktning mot den plats där torpet Nystugan låg. Torpet som låg på Vrinnevis mark finns med i husförhörslängderna från och med 1790-talet. På 1930-talet bestod Nystugan dels av ett torp, dels av en ...