Hertzmansplan

Hertzmansplan

Hertzmansplan i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921. Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Per Fredrik Hertzman (1810–1884) var justitierådman i Norrköping 1842–1878. Sin största insats torde han ha gjort som stadshistoriker och hembygdsforskare – ett  sammanhang...