Ledungsrondellen

Ledungsrondellen

Den 30 juni 2015 namngavs Ledungsrondellen mellan Risängen och Sylten. Namnet hämtades från kvarteret Ledungen strax söder om cirkulationsplatsen. Kvarteret och den intilliggande Ledungsgatan fick sina namn 1919 med följande motivering: ”Namnet på den uråldriga gamla...
Packaregatan

Packaregatan

Den 29 april 1970 namngavs Packaregatan i Sylten. Namnet hör till gruppen ”hamnverksamheter”. (Öhmanskajen i Norrköpings hamn)
Hamnbrogatan

Hamnbrogatan

Den 12 september 2012 namngavs Hamnbrogatan i Sylten. Gatan fick sitt namn av att den bitvis går parallellt med Hamnbron.
Syltenvägen

Syltenvägen

Syltenvägen löper nedanför Syltberget. Namnet är känt första gången 1930 men vägen är fanns redan när Konst- och industriutställningen arrangerades i Sylten 1906. De vattensjuka ängarna på Strömmens södra sida kallades sedan gammalt Södra Sult och senare Södra Sylten....
Sjötullsgatan

Sjötullsgatan

Sjötullsgatan är känd första gången på 1848 års stadskarta. Gatan löpte österut från Sjötullen – stadens tullgräns mot havet. Stadstull, eller lilla tullen, var en införselavgift som 1622–1810 togs ut på handelsvaror som skulle säljas i staden. Den betalades i...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.