Kvarteret Elden

Kvarteret Elden

Kvarteret Elden finns med på 1728 års karta. Det är uppkallat efter en gårdsägare i kvarteret, inspektor Nils Eld (1666–1746). Han var brorson till landshövdingen i Östergötland Lars Eldstierna och hade del i privilegierna för buldansväveriet i Norrköping tillsammans...
Kvarteret Hästen

Kvarteret Hästen

Kvarteret Hästen stakades ut när när staden expanderade åt sydost och är belagt första gången 1876. Grannkvarteren fick vid samma tillfälle fågel- och trädnamn, och motivet bakom namnet Hästen är oklart. Kanske kan det kopplas till att de nya kvarteren i sydöstra...
Kvarteret Vattenkonsten

Kvarteret Vattenkonsten

Bakgrunden till kvartersnamnet Vattenkonsten från 1728 är okänd. ”Möjligen har något vattenuppfordringsverk [pumpverk] för dåvarande bryggeri varit inrättat”, spekulerade Edward Ringborg. (Kvarteret Vattenkonsten 1942. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Kvarteret Skeppet

Kvarteret Skeppet

Skeppet finns med bland 1728 års kvartersnamn. I kvarteret bodde flera skeppare och 1728 ägdes den största tomten av skepparen Jonas Törnberg. (Ölhall i kvarteret Skeppet vid Nya torget. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings...

Östantill

Stadsdelens norra delar nära hamnen var indelade i kvarter och hade bebyggelse redan i början av 1700-talet. Kvarteren hade fått namn efter fjärran destinationer såsom London, Lissabon, Paris och Västindien, och vid namngivningen av Skepparegatan och...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.