Kvarteret Stjärnan

Kvarteret Stjärnan

Kvartersnamnet Stjärnan i Nordantill är känt sedan 1729 men namnet saknar förklaring. (Centralgaraget i korsningen Vattengränd – Slottsgatan i kvarteret Stjärnan år 1954. Foto från Östergötlands Folkblad. Ur Östergötlands museums...
Kvarteret Gördeln

Kvarteret Gördeln

Kvarteret Gördeln finns med på kartan över Nordantill 1729 och då var gördelmakaren Gottfrid Graver en av tomtägarna. (Vattengatan 13 i kvarteret Gördeln 1959. Foto: Larsson Foto. Ur Östergötlands museums samlingar)  
Campusbron

Campusbron

Den 4 april 2012 namngavs Campusbron mellan Berget och Nordantill. Campusbron är en gångbro mellan Campus Norrköpings lokaler på båda sidor av Strömmen. (Foto: Norrköpings stadsbibliotek)
Kvarteret Gamlabron

Kvarteret Gamlabron

Kvarteret Gamlabron var namngivet redan 1729. Kvarteret ligger vid fästet till Gamlebro på det äldsta broläget i Norrköping. En rad viktiga vägar har löpt förbi här och i dokument från 1330-talet nämns för första gången en bro på platsen. I slutet av seklet utgick ett...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.