Kvarteret Galären

Kvarteret Galären

Den 8 maj 1967 namngavs kvarteret Galären i Lindö. Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”. (Pamusvägen 69 i kvarteret Galären. Ur fotosamlingen Gamla Swartzens minnen, Norrköpings stadsarkiv)
Aktergatan

Aktergatan

Den 23 april 1990 namngavs Aktergatan i Lindö. Namnberedningens motivering löd: ”Gator inom angränsande delar av Lindö har namn med anknytning till sjö, hav och båtar, varför det kan vara lämpligt att även denna gata får samma anknytning, förslagsvis...

Lindö

år 1899 köpte grosshandlaren Carl Teodor Du Rietz (1852–1924) Lindö säteri med de underlydande gårdarna Rosendal och Skår. Samma år bildade han AB Lindö Säteri vars affärsidé var att sälja ut avstyckad mark. ”Hans målsättning torde ha varit att vid Bråviken utanför...

Lindö

Lindö, säteri i S:t Johannis s:n af Lösings h:d. Lindö tillhörde under 1200-talet konung Erik XI:s gemål, drottning Karin samt skänktes omkring 1250 af henne till Gudhems kloster. Enligt Tham skulle egendomen omkring 1500 hafva tillhört riksrådet och...
Pråmgatan

Pråmgatan

Den 30 oktober 1969 namngavs Pråmgatan i Lindö. Namnet hämtas från kategorin “sjö, hav och båtar” – liksom så många andra i stadsdelen.
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.