Kvarteret Oxen

Kvarteret Oxen

Oxen hör till de ursprungliga kvartersnamnen från 1897 i Kneippen och ingår i namngruppen ”djur”. (Kvarteret Oxen till höger om torget Korshagen. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Braxen

Kvarteret Braxen

Braxen hör till de ursprungliga kvartersnamnen från 1896-1897 i Kneippen. Namnet är hämtat ur den i stadsdelen helt dominerande namngruppen “djur”. (Kneippkuranstalten i kvarteret Braxen. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings...
Hultet

Hultet

Den 18 oktober 1945 namngavs Hultet i Kneippen. Hultet var under början av 1900-talet en nöjespark med serveringspaviljonger, dansbana och friluftsscen. Här låg också ett 37 meter högt vatten- och utsiktstorn, ritat av Werner Northun och byggt 1897–1898. Hela...
Korshagen

Korshagen

Den 18 juni 1936 namngavs Korshagen i Kneippen. En stor del av Kneippen uppfördes på markområdet Korshagen. Kaptenen Oscar Kugelberg och grosshandlaren Anton Odén köpte 1895 Korshagen av sterbhuset efter greve August von Schwerin på Borgs säteri. Genom Borgs...
Hammargatan

Hammargatan

Den 21 april 1949 namngavs Hammargatan i Kneippen. Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Den hammare som gatunamnet syftar på är Tors hammare Mjölner som ofta beskrivs i berättelserna om Tors strider mot jättarna. Hammargatan utgår från Torsgatan och i närheten fick...
Almgatan

Almgatan

Almgatan hör till de ursprungliga namnen i Kneippen och är känt sedan 1897. Namnet är hämtat ur gruppen ”lövträd”.
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.