Kvarteret Blomman

Kvarteret Blomman

Kvartersnamnet Blomman är belagt första gången 1876. Namngrupp ”blommor”. Kvarteren Blomman och Sippan anlades strax söder om det gamla kvarteret Liljan. (Villa Flora i kvarteret Blomman, där stadsbiblioteket numera ligger, 1918. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings...
Kvarteret Spiran

Kvarteret Spiran

Spiran finns med på 1728 år kvartersnamnskarta över stadsdelen Dal (Dalskvarteret). Kvartersnamnen Kronan, Spiran, Svärdet och Äpplet samt senare Nyckeln syftar på riksregalierna – värdighetstecken i statlig ägo som symboliserar kunglig eller furstlig status. De...
Kvarteret Knäppingsborg

Kvarteret Knäppingsborg

Knäppingsborg hör till stadens äldsta kvartersnamn från 1728. Knäppingsborg är en mycket gammal beteckning på bergpartiet vid Strömmens förträngning. Enligt legenden hade en dansk viking vid namn Knäpp intagit klippan vid de sju landsvägarnas passage över Strömmen ...
Kvarteret Lokatten

Kvarteret Lokatten

Lokatten hör till de zoologiska kvartersnamnen från 1728–1729: Duvan, Gåsen, Hjorten (finns ej kvar), Korpen, Laxen (finns ej kvar), Lokatten, Markattan, Pelikan och Vimman (finns ej kvar). (Gamla brandstationen i kvarteret Lokatten 1925. Foto: Gustaf Lidberg. Ur...
Kvarteret Rådstugan

Kvarteret Rådstugan

Kvarteret Rådstugan namngavs senast 1728. Fram till stadsbranden 1655 låg stadens rådstuga vid Gamla torget och därefter höll stadens styresmän till i provisoriska byggnader, men när staden återuppbyggdes efter ryssarnas härjningar 1719 uppfördes ett nytt rådhus i det...

Gamla staden

Gamla staden är Norrköpings äldsta stadsdel. Här växte staden fram kring marknadsplatsen vid Gamla torget och fisket och kvarnarna i Strömmen. Vid torget låg stadens rådhus och S:t Johannes kyrka som kanske är byggd redan på 1100-talet och sannolikt var den första...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.