Karlsborgsvägen

Karlsborgsvägen

Den 10 juni 1948 namngavs Karlsborgsvägen i Fiskeby. Fastigheten Karlsborg styckades av från Eneby Norrgård senast 1905 och fanns kvar 1936.
Drakengatan

Drakengatan

Den 27 augusti 1998 namngavs Drakengatan i Fiskeby. Namnet hör till gruppen ”flygtermer” som finns på gator omkring Bråvalla flygflottilj där stridsflygplanet J 35 Draken användes åren 1960–1976. (En rote J 35 Draken från Bråvalla flygflottilj. Ur Krigsarkivets...
Leonardsbergsvägen

Leonardsbergsvägen

Den 10 juni 1948 namngavs Leonardsbergsvägen i Fiskeby. Vägen leder fram till Leonardsbergs herrgård. Den baltiske översten och överkommendanten Otto Schulman grundade säteriet vid mitten av 1600-talet av byarna Fållberga och Örstad, och sonen överste Leonard Schulman...
Eternellvägen

Eternellvägen

Den 15 februari 1994 namngavs Eternellvägen in Fiskeby. Vägnamnet valdes ”med anledning av den odling av eterneller som pågår i anslutning till området.” Vägen går utmed Rosenborgs koloniområde.
Sida 1 av 512345

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.