Enebymo

Stadsdelen har fått sitt namn från häradsallmänningen Eneby mo. I dagligt tal var Eneby mo all mark mellan Finspångsvägen i väster och Stockholmsvägen i öster, och från stadsgränsen i söder till Östra Eneby kyrka i norr. På 1810 års karta sträcker sig området ännu...
Stenkulleplan

Stenkulleplan

Den 17 december 1942 namngavs Stenkulleplan i Enebymo. Parken är namngiven efter den intilliggande fastigheten Stenkullen – ett småbruk som styckats av från Leonardsberg och som från 1890-talet användes som trädgårdsanläggning. Från och med 1920 styckades några...
Enebyrondellen

Enebyrondellen

Den 25 februari 2009 namngavs Enebyrondellen mellan Enebymo och Pryssgården. Rondellen fick sitt namn av att den ligger vid Eneby centrum.
Erik Exings gata

Erik Exings gata

Den 15 december 1955 namngavs Erik Exings gata i Enebymo. Gatan löper förbi Östra Eneby kyrka och namnet ”hänsyftar på en av de mest kända kyrkoherdarna i församlingens historia, vilken spelade en stor roll för bygden under ryssarnas plundring...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.