Kvarteret Bommen

Kvarteret Bommen

Den 20 mars 1998 namngavs kvarteret Bommen i Berget. Kvarteret låg ursprungligen precis intill den västra tullbommen. Från Västertull löpte landsvägen mot Linköping. Kvarteret var en del av kvarteret Gamlabyn som 1998 delades i Bommen, Vävstolen och Kopparhammaren....
Kvarteret Klinten

Kvarteret Klinten

Kvartersnamnet Klinten nämns första gången 1912. Det namngavs samtidigt som kvarteret Toppen. De båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen. (Telegrafstyrelsens arbetarbostäder i kvarteret Klinten 1924. Foto: Gustaf Lidberg....
Kvarteret Kopparkypen

Kvarteret Kopparkypen

När kvarteret Kopparkypen namngavs (senast 1729) låg här kopparslagaren Jöns Fahlbergs gård. En kyp är ett större kärl eller kittel, exempelvis ett färgkar eller ett formkar för papperstillverkning. (S:t Persgatan vid kvarteret Kopparkypen. Ur Wilhelm Wibergs samling,...
Kvarteret Gryt

Kvarteret Gryt

Kvartersnamnet Gryt finns dokumenterat tidigast 1878. Här fanns Gryts kvarn redan 1487 och den stod kvar ännu 1719. I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Janne Arosenius kvarntomten och uppförde en modern yllefabrik här. Firman Söderberg &...
Kvarteret Elementarskolan

Kvarteret Elementarskolan

Kvartersnamnet Elementarskolan är belagt första gången 1862. I kvarteret invigdes 1868 Norrköpings Elementarskolas nya byggnad, som hade ritats av stadsarkitekten Carl Theodor Malm: ”Det nya hus som från sin luftiga höjd så majestätiskt inbjuder till delaktighet i...
Kvarteret Godvän

Kvarteret Godvän

Godvän hör till de äldsta kvartersnamnen i staden och finns med på 1729 års karta över Bergskvarteret. I kvarteret bodde bryggaråldermannen Nils Forssman vars valspråk var ”Alltid god vän”. Prästen Hans Olof Sundelius skrev 1798 att Forssman vid ryssarnas plundring...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.