Kvarteret Bäcken

Kvarteret Bäcken

Kvarteret Bäcken i stadsdelen Berget namngavs senast 1876. Kvarteret fick sitt namn efter Grytsbäcken som förr rann ned mot Strömmen här och som från medeltiden utgjorde stadens västra gräns. Bäcken ingick i den stadsgräns som fastställdes av kung Albrekt 1384 och...
Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen i stadsdelen Berget namngavs senast 1912. Toppen namngavs förmodligen samtidigt som kvarteret Klinten och de båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen. (Kvarteret Toppen på högra sidan av S:t Persgatan....
Campusbron

Campusbron

Den 4 april 2012 namngavs Campusbron mellan Berget och Nordantill. Campusbron är en gångbro mellan Campus Norrköpings lokaler på båda sidor av Strömmen. (Foto: Norrköpings stadsbibliotek)
Kvarteret Klippan

Kvarteret Klippan

Kvartersnamnet Klippan är belagt första gången 1862. ”Efter numera bortsprängda bergpartier”, anger Arthur Ringborg. När Promenaden förlängdes västerut sprängdes ett antal höjdpartier bort. (Lenningska Vävskolan i korsningen Södra Promenaden – Källvindsgatan i...
Kvarteret Bommen

Kvarteret Bommen

Den 20 mars 1998 namngavs kvarteret Bommen i Berget. Kvarteret låg ursprungligen precis intill den västra tullbommen. Från Västertull löpte landsvägen mot Linköping. Kvarteret var en del av kvarteret Gamlabyn som 1998 delades i Bommen, Vävstolen och Kopparhammaren....
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.