De yngre gatunamnen

De yngre gatunamnen

I dag går jag igenom de yngre gatunamnen (på senare tid mest rondeller). Namnberedningen beslutar numera på delegation från kommunstyrelsen och om beredningen är enig går ärendet inte vidare till KS. På vagnen: protokoll från kommunstyrelsens delegationer...
Om gatunamnsböcker

Om gatunamnsböcker

I många städer finns böcker om gatornas namn och historia. “Stockholms gatunamn” har sålts i tiotusentals exemplar och i Östergötland har både Linköping och Mjölby gatunamnsböcker. I Norrköping saknas däremot en sammanställning av gatunamnen. Det enda som...