Skarpskyttevägen

Den 23 september 1952 namngavs Skarpskyttevägen i Åby. Vägen löper i riktning mot Skarpskytteslätten där Bråbo skarpskyttar hade skjutbana och exercisplats. Området blev senare Åbys första idrottsplats.
Röda stugans gata

Röda stugans gata

Den 22 september 1938 namngavs Röda stugans gata i Sylten. Namnet valdes för att ”bevara minnet av ett känt, numera nedrivet utvärdshus, beläget ungefär vid gatans norra ändpunkt”. Röda Stugan återfinns på kartor över Norrköping sedan 1785 och räknas som stadens...
Väderstrecksnamnen

Väderstrecksnamnen

Den 18 september 1958 gjorde en stor översyn av gatunamnen i Norrköping. Då ändrades en rad namn som började med Norra, Södra, Östra och Västra. Gator där olika delar hade olika namn fick samtidigt ett enda namn (t.ex. Norra och Västra Kungsgatan som blev Kungsgatan)....
Värdshusgatan

Värdshusgatan

Den 16 september 1954 namngavs Värdshusgatan i Kneippen. Gatunamnet minner om värdshuset Västra Lund som uppfördes av Holmens bruk 1759 i Korshagen vid landsvägen mot Linköping. Här kunde stadens invånare ”sig förlusta och därjämte få något till förtäring och...
Nordengatan

Nordengatan

Den 16 september 1965 namngavs Nordengatan i Klockaretorpet. Har fått sitt namn efter Nordenvillorna som ligger vid gatan. Sex av villorna ritades av nordiska arkitekter och byggdes för bostadsutställningsprojekt ”Nordisk villaparad” som visades under den stora...
Hyrkuskens park

Hyrkuskens park

Den 12 september 2012 namngavs Hyrkuskens park på Saltängen. Parkområdet ligger i anslutning till den byggnad som kallas Hyrkuskens hus och som uppfördes under 1800-talets senare hälft. År 1870 ingick den i en grupp med fyra gårdar men av dessa är det bara den...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.