Vid parkeringen i korsningen mellan Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan inleddes en arkeologisk slutundersökning under måndagen.

Norrköpings Tidningar 2015-08-14

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.