Valet om skilsmässa – är det rätt beslut?

Det är ett av livets svåraste val, gör jag rätt eller gör jag fel? Frågorna som cirkulerar i huvudet är många: vad blir konsekvenserna av de olika valen? Är det rätt val? Är vårt äktenskap slut? Du skiftar mellan känslor av säkerhet och osäkerhet. Vi vill råda dig att du innan en skilsmässa låter det ta tid. Ta tid att tänka över er situation och vad du faktiskt vill. Var inte rädd för att tala med nära och kära, din partner men även någon professionell.

Varför ifrågasätter jag äktenskapet?

Anledningarna till skilsmässa är många. Det är viktigt att du funderar över orsaken till varför du vill skiljas. Fundera över om du har förändrats, om din partner har förändrats eller om kanske något i er omgivning har förändrats. Alla gånger är inte skilsmässa det som är lösningen på problematiken eller känslan. Ta ansvar över dig och dina känslor! 

Hur ska vi hantera skilsmässan?

En skilsmässa ger allt som oftast upphov till många olika känslor. Det är viktigt att försöka bearbeta dessa känslor kontinuerligt för att i ett senare skede undvika en känslomässig explosion. Detta göra olika för olika personer; vissa gör det genom att prata, andra genom att skriva, träna et cetera. Det är viktigt att du hittar din väg genom känslodjungeln och för dig som har barn är det extra viktigt att göra aktiva val kring detta för att få barnen att må så bra som möjligt samt göra skilsmässan så smärtfri som möjligt.

Hur ska vi berätta för nära och kära?

Om ni har barn så beror det på deras ålder och mognad. Berätta i en lugn stund och i en trygg situation. Det är av vikt att ni håller er lugna för barnens skull och kanske än viktigare att ni förklarar att det inte på något sätt är barnens fel att ni skiljer er. Många barn tar skuld på sig i sina föräldrars skilsmässa vilket gör att vi inte nog kan understryka vikten av att berätta att det inte är barnens fel. Var också noga med att förklara att vissa saker kan komma att ändras men att det är för det bättre, samt att allt kommer att bli bra, att det kommer att lösa sig.

När ni väljer att berätta för familj och vänner ska ni bara berätta det ni vill berätta. Ni är inte skyldiga att förklara orsaker och annat, om ni inte vill såklart. Förklara att ni önskar att era nära och kära ska respektera ert val och att ni vore tacksamma för stöd. Inte heller bör ni vara rädda för att be om hjälp om ni önskar.

Hur hanterar vi våra olika känslomässiga ståndpunkter?

I många fall är inte makarna överens om en skilsmässa. Ibland vill bara den ena maken skiljas och makarna sitter då i två, väldigt olika, känslomässiga situationer. Det är av vikt att parterna respekterar varandra samt deras olika känslor och om möjligt att man stöttar varandra. Vi förstår att det inte alltid är lätt, men om ni har barn är detta än viktigare.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.