Den 9 oktober 1996 namngavs Larsborgsvägen i Eneby landsbygd.

Vägen är namngiven efter fastigheten Larsborg som 1941 kallades ”nytt ställe å sockenallmänningen Ringstamo”. Vägen fick namnet på begäran av de boende.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.