Den 27 april 1967 namngavs Björkbackevägen, Harbackevägen och Tornvägen i Kimstad. Kommunalnämnden motiverade inte sitt beslut.

Tornvägen har fått sitt namn av att den går till vattentornet. Är det någon som känner till bakgrunden till de båda andra namnen?

(Flygfoto över Kimstad. Vykort sålt på Leopolds Antikvariat)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.