Den 26 januari 1989 namngavs Gamla Lasarettsgatan i Såpkullen. Den fick sitt namn efter Norrköpings sjätte lasarett, som låg i området 1927-1988.

(Foto: Werngrens ateljé. Ur Norrköpings stadsmuseums samling)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.