Händelövägen

Händelövägen

Den 14 november 1935 namngavs Händelövägen i Lindö. Vägen ledde före Lindökanalens tillkomst till Händelö gård. Gården nämns första gången 1322 då Ingegerd Svantepolksdotter skrev ett gåvobrev daterat på Händelö, och bland gårdens senare ägare finns ätterna Bååt, Hård...
Bergagatan

Bergagatan

Den 25 oktober 1984 namngavs Bergagatan i Lindö. Bergagatan utgör huvudgata i området Berga som fått sitt namn av närbelägna Berga by – nämnd första gången 1535. Både den nuvarande gården och villaområdet ligger på höjder i det omgivande landskapet och ordet berga är...
Abborrebergsvägen

Abborrebergsvägen

Den 14 november 1935 namngavs Abborrebergsvägen i Lindö. Vägen till Abborreberg som ursprungligen var ett torp. År 1799 köptes marken av brukspatronen Christian Eberstein som testamenterade det till sin systerson fabrikören Christian Lenning. Under 1820-talet skapade...
Aktergatan

Aktergatan

Den 23 april 1990 namngavs Aktergatan i Lindö. Namnberedningens motivering löd: ”Gator inom angränsande delar av Lindö har namn med anknytning till sjö, hav och båtar, varför det kan vara lämpligt att även denna gata får samma anknytning, förslagsvis...
Lindövägen

Lindövägen

Den 2 december 1915 fick Lindövägen sitt namn inne i staden och dess förlängning i Lindö namngavs 1935. (Lindövägen österut. Foto: Carl Werngren. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)
Sida 1 av 1312345...10...Sista »

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.