Nu har rondellen i korsningen Albrektsvägen – Gamla Övägen fått sitt namn: Borgmästarrondellen. Namnet är hämtat från det närbelägna äldreboendet Borgmästaregården.

Rondellen har också fått rejäla skyltar med namnet på. Övriga rondeller har inga skyltar så det kanske är en ny trend. Har ni sett om det satts upp namnskyltar i någon annan rondell på sista tiden?

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.